VROEGE JAREN

bd1Br. David (geb. Franz Kuno) Steindl-Rast, Dezember 1952David Steindl-Rast (doopnamen Franz Kuno) werd geboren in Wenen op 12 juli 1926. Hij groeide met zijn broertjes Hans en Max op bij zijn moeder in Prein an der Rax in de Oostenrijkse Alpen in een zeer katholieke omgeving ( in zijn eigen woorden: “waar het heilige, de cultuur en de natuur één waren”). Op twaalfjarige leeftijd, ging hij naar de vooruitstrevende Neulandschule in Wenen. Hier werd hij tijdens de Tweede Wereldoorlog gevormd door de ‘Do-Kreis’, een religieuze verzetsbeweging rond Pater A. Dolezal. In 1944 werd hij door de Duitsers opgeroepen voor militaire dienst, deserteerde na een jaar en dook onder. Na de oorlog zorgde hij voor vluchtelingen uit Sudetenland in Marchfeld.
Van 1946 tot 1952 studeerde hij aan ‘Die Akademie der Bildenden Künste’ in Wenen, behaalde een diploma als restaurateur, was mede-oprichter van het succesvolle jeugdtijdschrift ‘Der goldene Wagen’, reisde door de Verenigde Staten als prefect van de Wiener Sängerknaben, bracht een jaar door in Florida en sloot in 1952 zijn studies antropologie en psychologie aan de Universiteit van Wenen af met een doctoraat in
filosofie (Dissertatie Die Merkmale von Stimme und Sprechweise als Ausdruck der Einstellung zum Gesprächspartner + Fotos).

In 1952 volgde hij zijn familie naar de VS en trad in 1953 in bij het pas gestichte  benedictijnse klooster Mount Saviour in Elmira, N.Y. Zijn noviciaat bracht hij door in Saint-Benoît-du-Lac (Canada), een congregatie van Solemnes, waar hij de Gregoriaanse gezangen leerde kennen en liefhebben. In 1955 legde br. David zijn eeuwige gelofte af. In 1958/ 59 bracht een post-doctorale studiebeurs hem naar de Cornell Universiteit, waar hij Paul Tillich opvolgde als Thorpe Lecturer.

 

bd2DE BRUGGENBOUWER

Na twaalf jaar theologie en filosofie studie, koorgebed en lichamelijke arbeid in de beslotenheid van het klooster, kreeg br. David in 1965 van zijn abt de opdracht zich bezig te houden met de interreligieuze dialoog tussen christendom en boeddhisme. Het Vaticaan verleende hem in 1967 hiervoor officieel toestemming. Hij beoefende zazen in de Zen- Do van Tai San ( de latere Eido Shimano Roshi) onder leiding van Haku’un Yasutani Roshi, daarna in 1968 met Shunryu Suzuki Roshi in het pas gestichte bergklooster Tassajara in Californië. In hetzelfde jaar stichtte br. David samen met Tai San, Swami Satchidananda en rabijn Joseph Gelberman in New York het ’Center for Spiritual Studies.’ In de jaren 70 was hij een van de leiders van de katholieke vernieuwingsbeweging ‘House of Prayer Movement,’ waar ook Thomas Merton in het laatste jaar van zijn leven bij hoorde en die ongeveer 200.000 Amerikaanse kloosterlingen sterk aansprak. Als bruggenbouwer tussen religies werd br. David in 1975 onderscheiden met de Martin Buber Award.
David Steindl-Rast OSB ontvangt theologische prijs
Op 3 Augustus 2022 werd Broeder David onderscheiden met de Theologische Prijs van de Salzburger Hochschulwochen. Jammer genoeg kon hij deze wegens ziekte niet persoonlijk in ontvangst nemen. De gerenommeerde onderscheiding is een blijk van waardering voor zijn theologische levenswerk als “spirituele inspirator en zijn werk als interreligieuze bruggenbouwer wereldwijd”, dat een dieper inzicht mogelijk maakt van andere en van de eigen spirituele traditie.
Broeder David sprak een dankwoord in een van tevoren opgenomen interview met P. Johannes Pausch. Deze video werd getoond ter gelegenheid van de feestelijke uitreiking van de prijs in grote aula van de Universiteit Salzburg.
De video (in het Duits) is te bekijken via de volgende link


SPIRITUELE LERAAR EN KLUIZENAAR

In de daaropvolgende decennia maakte hij grote lezingenreizen die hij afwisselde met periodes van leven als kluizenaar in verschillende kluizenaarsverblijven (in de kluis van de Camaldulenzers aan de kust bij big Sur (Californïe), op eilanden, in de bergen, in woestijnen. Hij sprak voor kloostergemeenschappen, promovendi in Kinshasa, voor studenten aan Harvard University, voor Papago native Americans, voor de Groene Baretten (de Amerikaans elitetroepen), voor New Age communes en vredesactivisten. David Steindl-Rast was ook zelf politiek geëngageerd, nam deel aan vredesmarsen en demonstraties tegen kernenergie en oorlog. Hij is docent aan de Sommerakademie Cortona Weeks van de ETH Zürich vanaf de oprichting in 1985. In 1989 stichtte hij samen met zen-priester Vanja Palmers Puregg - Haus der Stille  in Dienten am Hochkönig (Oostenrijk) en de Felsentor-Stiftung in Rigi (Zwitserland). Van 1994 tot 97 was hij “Teacher – in- Residence” aan het Esalen Institute in Californië en Referent bij de “Waldzell Meetings” in Stift Melk. Van 2002 tot 2010 maakt hij deel uit van het directorium van het retraite-centrum “Sky Farm” (New York) waar hij tevens medeoprichter van was.DE SCHRIJVER

Autor Br. DavidPas op 57-jarige leeftijd publiceerde broeder David zijn eerste boek A Listening Heart – the Art of Contemplative Living, een jaar later gevolgd door Gratefulness – the Heart of Prayer, dat vele malen vertaald en heruitgeven is. Sindsdien is hij blijven schrijven en er worden nog steeds boeken van hem gepubliceerd, zowel in het Duits als in het Engels. Zijn meest recente werk is Das Vaterunser – ein Gebet für alle (2022).
In het Nederlands is in juni 2022 Muziek van de stilte – Leven op het ritme van de getijden verschenen. Dieper dan woorden – het Credo een geloof dat verbindt, werd in 2017 uitgebracht.
Informatie over boeken van br. David in het Engels is te vinden op www.grateful.org. Een veelomvattende verzameling van br. Davids Engelstalige archieven is gedigitaliseerd en permanent ondergebracht in de ‘’Special Collections and University Archives: UMass Amherst Libraries”.
De website “Bibliothek David Steindl- Rast OSB” (www.bibliothek-david-steindl-rast.ch) is een voor iedereen toegankelijke online verzameling van alle Duitstalig gepubliceerd en niet-gepubliceerd werk van br. David, zoals teksten, audio’s, video’s, interviews. Hier is ook te vinden welke boeken van zijn hand in het Duits verschenen zijn.


LEVENSTHEMA’S

Het gaat br. David vooral om de mens als mysticus, want ‘ieder mens is van nature een mysticus’. Zijn grote levensthema’s zijn dankbaarheid als spirituele weg en het volmondig “Ja” zeggen tegen verbonden zijn met alle mensen, dieren, planten en met het grote Geheim. Het gaat hem erom “de bronnen van het geloof weer te laten stromen, hun kracht om vorm te geven aan het leven vruchtbaar te maken en om zich, spiritueel stevig verankerd in het Geheim, in te zetten voor meer rechtvaardigheid in deze wereld.” (Johannes Kaup)
Sinds een aantal jaren woont Br. David afwisselend in Oostenrijk en Argentinïe, waar hij blijft werken aan nieuwe publicaties.


BR. DAVID – EEN PORTRET (CLARE HALLWARD)

De uitvoerigste levensbeschrijving van br. David tot nu toe is die van Clare Hallward over zijn kinderjaren in Oostenrijk, de jaren tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, zijn studiejaren in Wenen en zijn nieuwe leven en werk in een klooster in de VS.
(David Steindl-Rast, Essential Writings, in 2010 uitgegeven in de ‘Modern Spiritual Masters Series’ door Orbis Books, New York. (pp. 9 – 37).

 

 

Biografie in het Duits

Biografie in het Engels 

 

logo bibliothek

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.